Virtual Risk Officer

Nowy Virtual Risk Officer (VRO) pomaga w identyfikacji ryzyka na poziomie użytkownika, grupy i organizacji i umożliwia podejmowanie decyzji dotyczących planu tworzenia świadomości security użytkowników na podstawie rzeczywistych danych.

 

Z VRO możesz monitorować gdzie twoi pracownicy jak i cała organizacja plasują się, jeżeli chodzi o poziom ryzyka z nimi związany. Z pomocą VRO zrozumiesz gdzie musisz wprowadzić zmiany by osiągnąć większą skuteczność twojego „ludzkiego firewall”. Dynamiczna punktacja ryzyka umożliwia Ci podjęcie odpowiednej akcji i implementację planu rozwoju świadomości security targetowane na potencjalnie najbardziej narażone lub podatne na ataki grupy użytkowników.

 

Risk Score użytkownika jest obliczany na podstawie zestawu czynników, w tym: jak prawdopodobnym jest to, że użytkownik padnie ofiarą ataku, jaka może być jego reakcja i jakie mogą być konsekwencje w przypadku jego skutecznego przeprowadzenia.

 

Z pomocą punktacji VRO będziesz w stanie odpowiedzieć na pytania: 

  • Jakie grupy są najbardziej podatne na ataki Phishingowe?
  • Jakie grupy nie były poddane treningowi?
  • Jakie typy szablonów wiadomości phishingowych są najskuteczniejsze?
  • Które grupy, po uwzględnieniu wszystkich informacji obarczone są największym ryzykiem?

 

Co to jest Risk Score (Wynik Ryzyka) 

KnowBe4 rejestruje unikalny Wynik Ryzyka dla każdego z użytkowników, grup i całej organizacji. Wynik ryzyka dla poszczególnych użytkowników nazywany jest ich Osobistym Wynikiem Ryzyka. Te osobiste wyniki są używane do obliczania wyników dla grup i organizacji. 

Wyniki te można zobaczyć w konsoli na różnych raportach, listach użytkowników i listach grup. 

 

Jak jest określany Osobisty Wynik Ryzyka?

KnowBe4 rejestruje unikalny Wynik Ryzyka dla każdego z użytkowników, grup i całej organizacji. Wynik ryzyka dla poszczególnych użytkowników nazywany jest ich osobistym wynikiem ryzyka. Te osobiste wyniki są używane do obliczania wyników dla grup i organizacji.

 

Czynniki ryzyka /
Nazwa na wykresie ryzyka
Opis
Odsetek podatności na ataki typu phishing / BehaviorPrawdopodobieństwo, że użytkownik padnie ofiarą ataku phishingowego. Ten odsetek jest oparty na wynikach testu bezpieczeństwa phishingu.
Status szkolenia z zakresu świadomości bezpieczeństwa / TrainingRodzaj modułów szkoleniowych, które ukończył użytkownik, oraz ilość czasu, jaką poświęcił na szkolenie.
Dane dotyczące naruszenia / Exposure Informacja o tym, czy informacje o użytkowniku zostały znalezione w jednym lub więcej naruszeniach danych za pomocą naszego narzędzia Email Exposure Check (EEC Pro). Informacja o naruszeniu danych zostanie umieszczona na osi czasu użytkownika oraz na indywidualnej Karcie raportowej użytkownika.
Stanowisko / Job FunctionStanowisko pracy użytkownika może mieć wpływ na jego Wynik Ryzyka Osobistego.
W przypadku użytkowników nieposiadających nazwy stanowiska do ich wyniku ryzyka zostanie zastosowany średni współczynnik ryzyka związany z funkcją zawodową.
Czynnik zwiększający ryzyko użytkownika / BoosterNarzędzia Risk Booster można użyć, aby ręcznie zwiększyć osobisty wynik ryzyka użytkownika. Zalecamy korzystanie z narzędzia Risk Booster w przypadku użytkowników o wysokim ryzyku.

Takim czynnikiem może być np. posiadanie dostępu do systemów wysokiej istotności. Np. takim czynnikiem może być posiadanie dostępu do systemów wysokiej istotności.
Zwiększanie ryzyka grupy / Group BoosterJeśli dodasz użytkownika do grupy, funkcja Risk Booster grupy może zmienić wynik osobistego ryzyka użytkownika.
Jeśli wskaźnik podwyższonego ryzyka użytkownika jest niższy niż wskaźnik podwyższonego ryzyka grupy, zostanie zastosowany wskaźnik podwyższonego ryzyka grupy. Po zastosowaniu grupowego wskaźnika podwyższonego ryzyka osobisty wynik ryzyka użytkownika ulegnie zmianie.

Jeśli użytkownik został dodany do wielu grup, zostanie zastosowany najwyższy grupowy wskaźnik podwyższonego ryzyka.

 

DARMOWE NARZĘDZIA

 

 

Informacje kontaktowe

IMNS Polska Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Biuro konsultingowe w Warszawie
ul. Obrzeżna 3, 02-691 Warszawa

Kontakt z partnerem w Polsce:
Formularz Kontaktowy

O serwisie

Serwis IMNS Polska poświęcony rozwiązaniu KnowBe4.

Usługi IMNS w zakresie KnowBe4

Konsultacje  przedwdrożeniowe
Wsparcie przy wdrożeniu platformy szkoleniowej
Administrowanie platformą